Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คนสู้โรค (กิจกรรมยามว่างสำหรับผู้สูงวัย) 7 สิงหาคม 2555

ออกอากาศทางช่อง ทีวีไทย ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น.
Keywords :เพลงประกอบสาระความรู้คนสู้โรค, สาระความรู้คนสู้โรคไทยรัฐ, เรื่องย่อคนสู้โรค , คนสู้โรค , คลิปคนสู้โรค, ดูคลิปคนสู้โรค, ดูคลิปคนสู้โรคทั้งหมด, ดูคลิปคนสู้โรคทุกตอน, ดูคนสู้โรค, ดูคนสู้โรคย้อนหลัง, ดูคนสู้โรคตอนแรก, คนสู้โรคตอนจบ, ดูคนสู้โรคตอนจบ, ดูคนสู้โรคตอนล่าสุด, ดูคนสู้โรคย้อนหลังทั้งหมด, ดูคนสู้โรคตอนล่าสุดทั้งหมด, รับชมคนสู้โรค, รับชมคนสู้โรคย้อนหลัง, รับชมคนสู้โรคตอนแรก, รับชมคนสู้โรคตอนล่าสุด, รับชมคนสู้โรคย้อนหลังทั้งหมด, รับชมคนสู้โรคตอนล่าสุดทั้งหมด, คนสู้โรคย้อนหลังทั้งหมด, คนสู้โรคทุกตอน, คนสู้โรคทุกตอนทั้งหมด, คนสู้โรคyoutube, คลิปคนสู้โรคyoutube
เมื่อมีผู้สูงวัยมากขึ้น หลายคนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่รู้จะทำอะไรในเวลาว่างๆ บางคนยังเป็นโรคเรื้อรัง อาจมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย คนสู้โรคจึงชวนผู้สูงวัยมาร่วมทำกิจกรรมบำบัดสร้างเสริมการรับรู้ ฝึกใช้ความคิด และกระตุ้นความจำ โดยนักกิจกรรม บำบัดให้คำแนะนำ

คนสู้โรค (กิจกรรมยามว่างสำหรับผู้สูงวัย) 7 สิงหาคม 2555