Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Vip วีไอพี (ปุ๊กกี้ ชุลีพร) 18 มิถุนายน 2555

ออกอากาศทางช่อง 9 ทุกวันจันทร์ เวลา 22.30 – 00.00 น.
อดีตนักแสดงสุดฮา ปุ๊กกี้-ชุลีพร วันนี้ขำไม่ออก ด้วยความประมาท กินไม่เลือก! ทำให้ป่วยถึง “7 โรค” ทั้ง เบาหวาน, ไตวาย, ความดัน, โลหิตจาง, ปลายประสาทเสื่อม, หูดับ ฯลฯ จนรับมือแทบไม่ไหวถึงขั้นอยากตายมาแล้ว

Vip วีไอพี (ปุ๊กกี้ ชุลีพร) 18 มิถุนายน 2555Vip วีไอพี (ปุ๊กกี้ ชุลีพร) 18 มิถุนายน 2555 part 2/8
Vip วีไอพี (ปุ๊กกี้ ชุลีพร) 18 มิถุนายน 2555 part 3/8Vip วีไอพี (ปุ๊กกี้ ชุลีพร) 18 มิถุนายน 2555 part 4/8
Vip วีไอพี (ปุ๊กกี้ ชุลีพร) 18 มิถุนายน 2555 part 5/8Vip วีไอพี (ปุ๊กกี้ ชุลีพร) 18 มิถุนายน 2555 part 6/8
Vip วีไอพี (ปุ๊กกี้ ชุลีพร) 18 มิถุนายน 2555 part 7/8Vip วีไอพี (ปุ๊กกี้ ชุลีพร) 18 มิถุนายน 2555 part 8/8