Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


คนอวดผี 03 พ.ย. 2553 part 1/9

ออกอากาศทางช่อง 7 ทุกวันพุธ เวลา 23.00 น.
รายการ คนอวดผี สยอง นาตาลี ตั๊กบริบูรณ์ ช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผี ช่วงประสบการณ์การขนหัวลุก ช่วงล่าท้าผี ผีหลังข่าว

คนอวดผี 03 พ.ย. 2553 part 1/9คนอวดผี 03 พ.ย. 2553 part 2/9
คนอวดผี 03 พ.ย. 2553 part 3/9คนอวดผี 03 พ.ย. 2553 part 4/9
คนอวดผี 03 พ.ย. 2553 part 5/9คนอวดผี 03 พ.ย. 2553 part 6/9
คนอวดผี 03 พ.ย. 2553 part 7/9คนอวดผี 03 พ.ย. 2553 part 8/9คนอวดผี 03 พ.ย. 2553 part 9/9


ขอบคุณ : ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ