Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ดูละครดอกโศกย้อนหลัง

ทุกคืนวันจันทร์-พฤหัส เวลา 20.25น.
ดอกโศก (ตอนจบ) 11 มิถุนายน 2555

ดอกโศก (ตอนจบ) 11 มิถุนายน 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 36) 7 มิถุนายน 2555

ดอกโศก (ตอน 36) 7 มิถุนายน 2555

ดอกโศกทนเรื่องราวที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตไม่ไหว เธอจึงตัดสินใจหนีไปสงบจิตสงบ ใจที่หัวหินกับป้อม (เซน-ปฏิภาณ หล่อเสถียร) เพื่อนรัก

ดอกโศก (ตอน 35) 6 มิถุนายน 2555

ดอกโศก (ตอน 35) 6 มิถุนายน 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 34) 5 มิถุนายน 2555

ดอกโศก (ตอน 34) 5 มิถุนายน 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 33) 4 มิถุนายน 2555

ดอกโศก (ตอน 33) 4 มิถุนายน 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 32) 31 พฤษภาคม 2555

ดอกโศก (ตอน 32) 31 พฤษภาคม 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 31) 30 พฤษภาคม 2555

ดอกโศก (ตอน 31) 30 พฤษภาคม 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 30) 29 พฤษภาคม 2555

ดอกโศก (ตอน 30) 29 พฤษภาคม 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 29) 28 พฤษภาคม 2555

ดอกโศก (ตอน 29) 28 พฤษภาคม 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 28) 24 พฤษภาคม 2555

ดอกโศก (ตอน 28) 24 พฤษภาคม 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 27) 23 พฤษภาคม 2555

ดอกโศก (ตอน 27) 23 พฤษภาคม 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 26) 22 พฤษภาคม 2555

ดอกโศก (ตอน 26) 22 พฤษภาคม 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 25) 21 พฤษภาคม 2555

ดอกโศก (ตอน 25) 21 พฤษภาคม 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 24) 17 พฤษภาคม 2555

ดอกโศก (ตอน 24) 17 พฤษภาคม 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

ดอกโศก (ตอน 23) 16 พฤษภาคม 2555

ดอกโศก (ตอน 23) 16 พฤษภาคม 2555

หลังถูกคนในบ้านรัตนชาติพัลลภรุมกลั่นแกล้งต่างๆ นานาสารพัด ดอกโศกก็ได้พบอัศนัย (ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์) ชายหนุ่มใจดีที่เคยอุดหนุนหนังสือพิมพ์เธอเป็นประจำ

« ย้อนกลับ - 1 2 3 ถัดไป »