Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ดูละครข้าวนอกนาย้อนหลัง

ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8
Keywords :เพลงประกอบละครข้าวนอกนา, ละครข้าวนอกนาไทยรัฐ, เรื่องย่อข้าวนอกนา , ข้าวนอกนา , คลิปข้าวนอกนา, ดูคลิปข้าวนอกนา, ดูคลิปข้าวนอกนาทั้งหมด, ดูคลิปข้าวนอกนาทุกตอน, ดูข้าวนอกนา, ดูข้าวนอกนาย้อนหลัง, ดูข้าวนอกนาตอนแรก, ข้าวนอกนาตอนจบ, ดูข้าวนอกนาตอนจบ, ดูข้าวนอกนาตอนล่าสุด, ดูข้าวนอกนาย้อนหลังทั้งหมด, ดูข้าวนอกนาตอนล่าสุดทั้งหมด, รับชมข้าวนอกนา, รับชมข้าวนอกนาย้อนหลัง, รับชมข้าวนอกนาตอนแรก, รับชมข้าวนอกนาตอนล่าสุด, รับชมข้าวนอกนาย้อนหลังทั้งหมด, รับชมข้าวนอกนาตอนล่าสุดทั้งหมด, ข้าวนอกนาย้อนหลังทั้งหมด, ข้าวนอกนาทุกตอน, ข้าวนอกนาทุกตอนทั้งหมด, ข้าวนอกนาyoutube, คลิปข้าวนอกนาyoutube
ข้าวนอกนา (ตอน 31) 12 มิถุนายน 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 31) 12 มิถุนายน 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 30) 11 มิถุนายน 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 30) 11 มิถุนายน 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 29) 10 มิถุนายน 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 29) 10 มิถุนายน 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 28) 5 มิถุนายน 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 28) 5 มิถุนายน 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 27) 4 มิถุนายน 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 27) 4 มิถุนายน 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 26) 3 มิถุนายน 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 26) 3 มิถุนายน 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 25) 29 พฤษภาคม 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 25) 29 พฤษภาคม 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 24) 28 พฤษภาคม 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 24) 28 พฤษภาคม 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 23) 27 พฤษภาคม 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 23) 27 พฤษภาคม 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 22) 22 พฤษภาคม 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 22) 22 พฤษภาคม 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 21) 21 พฤษภาคม 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 21) 21 พฤษภาคม 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 20) 20 พฤษภาคม 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 20) 20 พฤษภาคม 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 19) 15 พฤษภาคม 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 19) 15 พฤษภาคม 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 18) 14 พฤษภาคม 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 18) 14 พฤษภาคม 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

ข้าวนอกนา (ตอน 17) 13 พฤษภาคม 2556

ข้าวนอกนา (ตอน 17) 13 พฤษภาคม 2556

เกี่ยวกับชีวิตของ ดำ เด็กสาวที่เกิดกับพ่อที่เป็นฝรั่งผิวดำกับแม่ซึ่งเป็นเมียเช่า จึงโดนดูถูกและล้อเลียนเรื่องสีผิวมาโดยตลอด ในขณะที่พี่สาวของเธอกลับเป็นที่เอ็นดูของทุกคน เนื่องจากผิวขาว เพราะเกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งผิวขาวนั่นเอง... ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไร

« ย้อนกลับ - 1 2 3 ถัดไป »