Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ดูรายการกรรมลิขิตย้อนหลัง

ออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันอังคาร เวลา 21.30 – 22.30 น.
Keywords :เพลงประกอบรายการกรรมลิขิต, รายการกรรมลิขิตไทยรัฐ, เรื่องย่อกรรมลิขิต , กรรมลิขิต , คลิปกรรมลิขิต, ดูคลิปกรรมลิขิต, ดูคลิปกรรมลิขิตทั้งหมด, ดูคลิปกรรมลิขิตทุกตอน, ดูกรรมลิขิต, ดูกรรมลิขิตย้อนหลัง, ดูกรรมลิขิตตอนแรก, กรรมลิขิตตอนจบ, ดูกรรมลิขิตตอนจบ, ดูกรรมลิขิตตอนล่าสุด, ดูกรรมลิขิตย้อนหลังทั้งหมด, ดูกรรมลิขิตตอนล่าสุดทั้งหมด, รับชมกรรมลิขิต, รับชมกรรมลิขิตย้อนหลัง, รับชมกรรมลิขิตตอนแรก, รับชมกรรมลิขิตตอนล่าสุด, รับชมกรรมลิขิตย้อนหลังทั้งหมด, รับชมกรรมลิขิตตอนล่าสุดทั้งหมด, กรรมลิขิตย้อนหลังทั้งหมด, กรรมลิขิตทุกตอน, กรรมลิขิตทุกตอนทั้งหมด, กรรมลิขิตyoutube, คลิปกรรมลิขิตyoutube
กรรมลิขิต (บ่วงรักร้อยบาป(2) 29 มกราคม 2556

กรรมลิขิต (บ่วงรักร้อยบาป(2) 29 มกราคม 2556

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (บ่วงรักร้อยบาป) 22 มกราคม 2556

กรรมลิขิต (บ่วงรักร้อยบาป) 22 มกราคม 2556

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (ลิขิตฟ้า ชะตาเสือ) 15 มกราคม 2556

กรรมลิขิต (ลิขิตฟ้า ชะตาเสือ) 15 มกราคม 2556

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต 8 มกราคม 2556

กรรมลิขิต 8 มกราคม 2556

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต 1 มกราคม 2555

กรรมลิขิต 1 มกราคม 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต 25 ธันวาคม 2555

กรรมลิขิต 25 ธันวาคม 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (ทองเนื้อแท้ 2) 18 ธันวาคม 2555

กรรมลิขิต (ทองเนื้อแท้ 2) 18 ธันวาคม 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (ทองเนื้อแท้) 11 ธันวาคม 2555

กรรมลิขิต (ทองเนื้อแท้) 11 ธันวาคม 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (ตามรอยพ่อ) 4 ธันวาคม 2555

กรรมลิขิต (ตามรอยพ่อ) 4 ธันวาคม 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (แรงกรรม) 27 พฤศจิกายน 2555

กรรมลิขิต (แรงกรรม) 27 พฤศจิกายน 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (รักสั่งลวง(2) 20 พฤศจิกายน 2555

กรรมลิขิต (รักสั่งลวง(2) 20 พฤศจิกายน 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (รักสั่งลวง) 13 พฤศจิกายน 2555

กรรมลิขิต (รักสั่งลวง) 13 พฤศจิกายน 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (บาปกตัญญู(2) 6 พฤศจิกายน 2555

กรรมลิขิต (บาปกตัญญู(2) 6 พฤศจิกายน 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (บาปกตัญญู) 30 ตุลาคม 2555

กรรมลิขิต (บาปกตัญญู) 30 ตุลาคม 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี

กรรมลิขิต (คนล่ากรรม) 23 ตุลาคม 2555

กรรมลิขิต (คนล่ากรรม) 23 ตุลาคม 2555

กรรมลิขิต รายการสารคดีชีวิต นำเสนอแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ที่มีทั้งการทำ กรรมดี การทำ กรรมชั่ว ทั้งนี้ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ย่อมสนองผลกรรมต่อผู้ที่ทำกรรมนั้นไว้ ใครทำกรรมดี