Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ดูละครหอ..หึหึย้อนหลัง

ออกอากาศทางช่อง 3 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
หอ หึหึ ตอนจบ 12 เมษายน 2554

หอ หึหึ ตอนจบ 12 เมษายน 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 15 วันที่ 11 เมษายน 2554

หอ หึหึ ตอน 15 วันที่ 11 เมษายน 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 14 วันที่ 8 เมษายน 2554

หอ หึหึ ตอน 14 วันที่ 8 เมษายน 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 13 วันที่ 7 เมษายน 2554

หอ หึหึ ตอน 13 วันที่ 7 เมษายน 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 12 วันที่ 6 เมษายน 2554

หอ หึหึ ตอน 12 วันที่ 6 เมษายน 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 11 วันที่ 5 เมษายน 2554

หอ หึหึ ตอน 11 วันที่ 5 เมษายน 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 10 วันที่ 4 เมษายน 2554

หอ หึหึ ตอน 10 วันที่ 4 เมษายน 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 9 วันที่ 1 เมษายน 2554

หอ หึหึ ตอน 9 วันที่ 1 เมษายน 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 8 วันที่ 31 มีนาคม 2554

หอ หึหึ ตอน 8 วันที่ 31 มีนาคม 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 7 วันที่ 30 มีนาคม 2554

หอ หึหึ ตอน 7 วันที่ 30 มีนาคม 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอหึหึ ตอน 6 วันที่ 29 มีนาคม 2554

หอหึหึ ตอน 6 วันที่ 29 มีนาคม 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอหึหึ ตอน 5 วันที่ 28 มีนาคม 2554

หอหึหึ ตอน 5 วันที่ 28 มีนาคม 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 4 วันที่ 25 มีนาคม 2554

หอ หึหึ ตอน 4 วันที่ 25 มีนาคม 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 3 วันที่ 24 มีนาคม 2554

หอ หึหึ ตอน 3 วันที่ 24 มีนาคม 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

หอ หึหึ ตอน 2 วันที่ 23 มีนาคม 2554

หอ หึหึ ตอน 2 วันที่ 23 มีนาคม 2554

เรื่องฮาชวนสยองขวัญ กำลังจะเกิดขึ้น หอ หึ หึ เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา ที่ต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันที่หอพักแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนในต่าง จังหวัด เหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไร ถ้านายประสม ภารโรงประจำมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีแค่หน้าที่เดียว เบื้องหลังเขายังเป็นหมอผี ที่ปลุกผี หลายสิบตัว ทั้ง ผีนางรำ ผีพยาบาล ผีทหาร ผีป็องซ่าส์ ผีแม่ม่าย ผีปอบ และ ฯลฯ ให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนนักศึกษา และ อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยเหตุที่ต้องวิ่งหนีผีนี่แหละ ทำให้ ชายธง ลัดดา น้ำมนต์ สาวิตรี เปล

« ย้อนกลับ - 1 2 ถัดไป »